Zadanie „Łączymy pokolenia” współfinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2017

 

          

Fundacja „Nasze lepsze jutro” otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu „Łączymy Pokolenia”, który jest współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej 80 osób 60+ z Kłodzka, Ołdrzychowic Kłodzkich i Żelazna w Gminie Kłodzko w woj. dolnośląskim poprzez tworzenie warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej z wykorzystaniem istniejącego zaplecza społecznego i z uwzględnieniem potencjału osobistego seniorów w ramach zajęć z aktywności fizycznej i profilaktyki zdrowia, nowych technologii, języka angielskiego, rękodzieła artystycznego, teatralnych, warsztatów dotyczących więzi międzypokoleniowych, w grupach seniorskich lub grupach międzypokoleniowych z 24 dziećmi w wieku szkolnym z miejscowości objętych projektem, w terminie od 01.03.2017 do 31. XII.2017. Projekt zakłada działania na rzecz rozwoju wolontariatu osób starszych. W ramach zajęć seniorzy będą uprawiać nordic walking, pływanie, aerobic, poznają zasady udzielania pierwszej pomocy; podniosą swoje kompetencje z zakresu nowych technologii i praktycznej znajomości języka angielskiego, wykonają ozdoby choinkowe, które będą prezentowane podczas dorocznego kiermaszu bożonarodzeniowego i wystawianych wspólnie z dziećmi „jasełek”, nabędą praktyczne umiejętności z więzi międzypokoleniowych, wolontariatu osób starszych, odwiedzając w swoim środowisku osoby starsze: osamotnione oraz z ograniczoną samodzielnością.

Zajęcia będę realizowane we współpracy z seniorami ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kłodzku oraz społecznością lokalną zgromadzoną wokół Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Żelaźnie.

 

Tomasz Szpulak – Prezes Zarządu Fundacji „Nasze lepsze jutro”