Celem głównym projektu jest tworzenie warunków dla integracji wewnątrzpokoleniowej dla 64 osób 60+ z Kłodzka i okolic przy współudziale seniorów z kłodzkiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów poprzez przeprowadzenie cyklu zajęć podnoszących aktywność fizyczną, kulturalną, intelektualną i społeczną z aktywnym udziałem uczestników w terminie od 20 maja 2016 do 31 grudnia 2016. Seniorzy będą uprawiać nordic walking, pływanie, aerobic, poznają zasady udzielania pierwszej pomocy; na zajęciach historyczno-krajoznawczych będą się dzielić swoją wiedzą i poznawać m.in. perły architektury sakralnej w Polsce oraz pojadą na wycieczkę do Częstochowy i Krakowa; podniosą swoje kompetencje z zakresu nowych

technologii i praktycznej znajomości języka angielskiego, nabędą praktyczne umiejętności z wolontariatu osób starszych. Udział w zajęciach pozwoli na zwiększenie aktywności społecznej i zagospodarowanie potencjału osobowego seniorów biorących udział w projekcie.