Zadanie „Energia pokoleń” współfinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015

                                                                                         

Celem projektu „Energia Pokoleń” jest wzrost integracji wewnątrz i międzypokoleniowej u osób 60+ z Ołdrzychowic Kłodzkich i okolic poprzez udział w zajęciach komputerowych, z języka angielskiego, z profilaktyki zdrowotnej i komunikacji społecznej w grupach seniorskich lub międzypokoleniowych - z udziałem 20 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich - w terminie od 15 kwietnia 2015 do 31 grudnia 2015.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania

  1. zajęcia komputerowe: Seniorzy i dzieci będą uczestniczyć we wspólnych zajęciach, w trudniejszych zadaniach, które będą sprawiać niektórym dorosłym problem, będą pomagać dzieci (np. dotyczących wspólnej pracy komputera i innych urządzeń z nowych technologii, np. smartfony, tablety i cyfrowe aparaty fotograficzne)
  2. j. angielski - W grupach tylko dla seniorów zostaną przeprowadzone zajęcia z języka angielskiego w jego aspektach użytkowych, uczestnicy otrzymają minimum umiejętności z j. angielskiego, z którym każdy człowiek ma do czynienia na co dzień
  3. komunikacja społeczna - Odbędą się warsztaty z komunikacji i asertywności, część zajęć odbędzie się w grupach seniorzy-dzieci.  
  4. profilaktyka zdrowotna - W grupach seniorzy-dzieci odbędą się zajęcia z nordic walking, oraz nauka udzielania pierwszej pomocy.

Uczestnicy projektu będą mieli dostęp do:

książek „Poradnik komputerowy dla seniorów - internet” oraz  „Poradnik komputerowy dla seniorów – programy”.  Dzięki tym książkom seniorzy łatwiej opanują program szkolenia, bo z książek będą mogli korzystać na zajęciach oraz w domu. Po skończonym szkoleniu książki staną się ich własnością, bo dzięki nim będą mogli sobie przypominać poznany materiał i rozwiązywać pojawiające się w praktyce trudności.

–        laptopów, telefonów komórkowych, tabletów, czytników e-booków, aparatów cyfrowych oraz gry komputerowej „Symulator wyprawy kosmicznej”. Dzięki temu w realistycznym otoczeniu graficznym uczestnicy doświadczą, że komputer może dostarczyć pożytecznej rozrywki i daje możliwość obejrzenia nieosiągalnych fragmentów rzeczywistości. Tym samym doświadczą kolejnej możliwości jaką daje e-świat.

–        każdy z seniorów osobiście dokona zakupu taniego e-booka, w formacie mobi lub e-pub (12,00 zł/egz) przez Internet w ramach ćwiczeń dokonywania zakupu przez Internet. W ramach szkolenia uczestnicy poznają właściwości zapisów cyfrowych w tych formatach względem zapisów w formacie PDF.

–        kijków do przeprowadzenia zajęć „Nordic Walking”

–         książki „Pierwsza pomoc przedmedyczna” z której korzystania nauczą się uczestnicy w trakcie zajęć – wybrane części tej książki poznają w praktycznych ćwiczeniach. Książka ta po szkoleniach stanie się własnością uczestników, dzięki czemu będzie stanowić dla nich kompendium wiedzy podpartej ćwiczeniami w trakcie szkoleń, którą będą mogli wykorzystać w sposób praktyczny w swoim otoczeniu.

–       Krzyżówki i rebusy in English -  książka z ćwiczeniami do nauki podstawowego słownictwa j. angielskiego za pomocą krzyżówek i rebusów. Uczestnicy w atrakcyjny sposób będą utrwalać sobie słownictwo anglojęzyczne, w tym angielską pisownie, poprzez własnoręczne wypełnianie krzyżówek i rebusów. Pozycja ta będzie przekazana seniorom na własność. Na zakończenie projektu przewiduje się uroczyste spotkanie z poczęstunkiem na którym przekazane zostaną dyplomy uczestnictwa.