Szkoła dla Wszystkich

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności 109  dzieci z kl. I-VI Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich poprzez wzrost kompetencji kluczowych oraz wykorzystanie ich w działaniach skierowanych do i we współdziałaniu ze społecznością lokalną w terminie od 1 września 2016 do 30 czerwca 2017. Cel projektu jest realizowany poprzez przeprowadzenie cyklu zajęć z języka angielskiego, zajęć przyrodniczych „Klub Młodych Odkrywców”, matematycznych „Młody Matematyk”) informatycznych „Dobry Informatyk” wraz ze szkolną kampanią promującą wiedzę i umiejętności przyrodnicze oraz techniczne w tym: cyklu pokazów naukowych z aktywnym udziałem koleżanek i kolegów; przeprowadzenie zajęć promujących zdrowy styl życia (pływanie, tenis ziemny) oraz artystycznych: plastycznych i muzyczno-teatralnych (wystawienie musicalu „Mała Księżniczka”). Projekt „Szkoła dla wszystkich” współfinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Beneficjent: Fundacja „Nasze lepsze jutro” z siedzibą w Kłodzku